6 tip til at skrive billedtekster

Undervisere Og Studerende

Denne billedtekst fra National Geographic giver læserne sammenhæng og yderligere oplysninger.

Selvom et billede er tusind ord værd, har det stadig brug for en billedtekst for at tegne læsere, give sammenhæng og fortælle historien. Her er nogle tip til at skrive effektive billedtekster.

  • Tjek fakta. Vær nøjagtig med kreditgrænser, detaljer og alt andet, der kan fange læserens øje.
  • Billedtekster skal tilføje nye oplysninger. Gentag ikke blot historiens overskrift eller resumé, og undgå at angive de åbenlyse elementer, der er fanget i billedet. Billedteksten skal føje kontekst til billedet og ikke kun duplikere det, læseren allerede ser.
  • Identificer altid hovedpersoner på fotografiet.
  • Et fotografi fanger et øjeblik i tiden. Når det er muligt, skal du bruge nutid. Dette skaber en følelse af umiddelbarhed og indflydelse.
  • Samtalesprog fungerer bedst. Skriv billedteksten, som om du taler med et familiemedlem eller en ven.
  • Billedtekstens tone skal matche billedets tone. Forsøg ikke at være humoristisk, når billedet ikke er.

Taget fra Skrivning af effektive billedtekster , et webinar-gentagelse med National Geographic's David Brindley på Poynter NewsU.Tag hele kurset
Har du savnet et kaffepausekursus? Her er vores komplette lineup. Eller følg med på Twitter på #coffeebreakcourse.